Pomiary instalacji elektrycznych


Pomiary elektryczne
Pomiary elektryczne

Każda wykonana lub modernizowana instalacja elektryczna przed oddaniem do użytku musi zostać sprawdzona pod względem bezpieczeństwa.

Do tego celu służą właśnie pomiary elektryczne.

 

Wykonujemy pomiary elektryczne:

Pomiary rezystancji izolacji
Pomiary ciągłości przewodów oraz połączeń wyrównawczych
Pomiary rezystancji uziemienia
Pomiary impedancji pętli zwarcia
Pomiary rezystancji uziemnień odgromowych
Pomiary rezystywności gruntu
Badania skuteczności urządzeń ochronnych
Pomiary natężenia oświetlenia

Pomiary instalacji elektrycznych
Pomiary instalacji elektrycznych

Pozdrawiamy i zapraszamy do korzystania z naszych usług                                                                                                                                                                                   Kontakt tel 509457690